เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ (Traffic Signs Vocabulary)

ป้ายจราจร Traffic Signs

ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ (Traffic Signs)

ป้ายจราจร หรือ ป้ายถนน คือ สัญลักษณ์ ที่ตั้งอยู่ด้านข้างหรือเหนือถนน เพื่อสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ถนน ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Traffic signs” (ป้ายจราจร) และ “Road signs” (ป้ายถนน) เหตุที่เขาเรียกว่าป้ายถนนเนื่องจากมันตั้งอยู่ติดกับถนน หรือเป็นป้ายบอกสัญลักณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับถนนนั่นเอง

ป้ายจราจร Traffic Signs

ป้ายบังคับ (Regulatory signs)

ป้ายบังคับ คือป้ายจราจร ที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ถนนหรือทำการจราจรในพื้นที่นั้นๆ ต้องปฏิบัติตาม เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในแผ่นป้ายนั้น โดยผู้ที่ใช้ถนนต้องทำตาม งดการกระทำ รวมถึงการกระทำบางสิ่งบางอย่างตามป้ายที่ระบุไว้ โดยป้ายชนิดนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ

  1. ป้ายที่บังคับให้ทำตามรูปแบบลักษณะที่กำหนดไว้
  2. ป้ายที่บังคับให้ทำตามด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

ป้ายเตือน (Traffic Warning Signs)

ป้ายเตือนมักจะมีลูกศรหรือรูปสีดำบนพื้นสีเหลือง แสดงคำเตือนถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน ป้ายเตือนจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ป้ายเตือนตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด (ป้ายจราจรสีเหลือง-ดำ)
  2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ (ป้ายจราจรสีเหลือง-ดำ)
  3. ป้ายเตือนก่อสร้าง (ป้ายจราจรสีส้ม-ดำ)

ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร อ่านว่าอะไร มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ทั้งป้ายจราจรสัญญาณเตือน บางป้ายสำหรับให้ข้อมูล หรือป้ายบังคับ เช่น ต้องเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือป้ายจราจรบอกว่าห้ามทำต่างๆ มาดูกันว่าภาษาอังกฤษ เรียกป้ายจราจรเหล่านี้อย่างไร จากศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ศัพท์ระบุประเภทของรถยนต์

รูป

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

คำแปล

ป้ายจราจร Traffic Signs

Ahead only

อะเฮด โอนลี

ตรงไปข้างหน้า

ป้ายจราจร Traffic Signs

Bend to right

เบนด ทู ไรท

โค้งไปทางขวา

ป้ายจราจร Traffic Signs

Bicycles only

ไบซิเคิลส โอนลี

เฉพาะจักรยาน

ป้ายจราจร Traffic Signs

Crossroads

ครอสโรดส

ทางแยก, สี่แยก

ป้ายจราจร Traffic Signs

Crossroads ahead

ครอสโรดส อะแฮด

สี่แยกข้างหน้า

ป้ายจราจร Traffic Signs

Curve to left

เคิฟว ทู เลฟท

โค้งไปทางซ้าย

ป้ายจราจร Traffic Signs

Curve to right

เคิฟว ทู ไรท

โค้งไปทางขวา

ป้ายจราจร Traffic Signs

Dead end street

เดด เอนด สทรีท

ทางตัน

ป้ายจราจร Traffic Signs

Double bend

ดับเบิลเบนด

โค้งคู่

ป้ายจราจร Traffic Signs

Falling rocks

ฟอลลิง รอคส

ระวังหินร่วง

ป้ายจราจร Traffic Signs

Give way

กิฟว เว

ให้ทาง

ป้ายจราจร Traffic Signs

Go straight

โก สเทรท

ตรงไป

ป้ายจราจร Traffic Signs

Go straight or turn left

โก สเทรท ออ เทิน เลฟท์

ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ป้ายจราจร Traffic Signs

Go straight or turn right

โก สเทรท ออ เทิน ไรท์

ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

ป้ายจราจร Traffic Signs

Hump

ฮัมพ์

เป็นเนิน

ป้ายจราจร Traffic Signs

Keep left

คีพ เลฟท์

ชิดซ้าย

ป้ายจราจร Traffic Signs

Keep right

คีพ ไรท์

ชิดขวา

ป้ายจราจร Traffic Signs

Maximum speed

แมคซิเมิน สพีด

จำกัดความเร็ว

ป้ายจราจร Traffic Signs

Minimum speed

มินนิเมิม สพีด

จำกัดความเร็วขั้นต่ำ

ป้ายจราจร Traffic Signs

No blowing of horn

โน โบอิง ออฟ ฮอน

ห้ามใช้เสียง

ป้ายจราจร Traffic Signs

No cycling

โน ไซคลิง

ห้ามปั่นจักรยาน

ป้ายจราจร Traffic Signs

No entry

โน เอนทรี

ห้ามเข้า

ป้ายจราจร Traffic Signs

No honking

โน ฮองคิง

ห้ามใช้แตร

ป้ายจราจร Traffic Signs

No left turn

โน เลฟท์ เทิน

ห้ามเลี้ยวซ้าย

ป้ายจราจร Traffic Signs

No motor vehicles

โน มอเทอะ วีอะเคิล

ห้ามรถจักรยนต์และรถยนต์

ป้ายจราจร Traffic Signs

No overtaking

โน โอเวอะเทคคิง

ห้ามแซง

ป้ายจราจร Traffic Signs

No pedestrians

โน พะเดสเทรียน

ห้ามคนเดินเท้าผ่าน

ป้ายจราจร Traffic Signs

No right turn

โน ไรท์ เทิน

ห้ามเลี้ยวขวา

ป้ายจราจร Traffic Signs

No right U-turn

โน ไรท์ ยู เทิน

ห้ามกลับรถทางขวา

ป้ายจราจร Traffic Signs

No stopping

โน สทอพพิง

ห้ามหยุดรถ

ป้ายจราจร Traffic Signs

No U-turn

โน ยู เทิน

ห้ามกลับรถ

ป้ายจราจร Traffic Signs

No waiting

โน เวททิง

ห้ามจอด

ป้ายจราจร Traffic Signs

One way traffic

วัน เว ทราฟฟิค

การจราจรทางเดียว

ป้ายจราจร Traffic Signs

Parking lot

พาคคิง ลอท

ลานจอดรถ

ป้ายจราจร Traffic Signs

Pass on either side

พาส ออน อีเธอะ ไซด์

ผ่านทั้งสองข้าง

ป้ายจราจร Traffic Signs

Pedestrian crossing ahead

พีเดสเทรน ครอสซิง อะเฮด

ทางคนเดินข้ามอยู่ด้านหน้า

ป้ายจราจร Traffic Signs

Road narrows on both sides

โรด แนโรส ออน โบธ ไซด์ส

ถนนแคบทั้งสองด้าน

ป้ายจราจร Traffic Signs

Road work

โรด เวิค

มีการก่อสร้างถนนอยู่ด้านหน้า

ป้ายจราจร Traffic Signs

Roundabout

เราน์ดะเบาท์

วงเวียนที่ต้องขับรถรอบ

ป้ายจราจร Traffic Signs

Roundabout ahead

เราน์ดะเบาท์ อะเฮด

วงเวียนข้างหน้า

ป้ายจราจร Traffic Signs

School crossing

สคูล ครอสซิง

ทางข้างหน้าโรงเรียน

ป้ายจราจร Traffic Signs

Slippery road

สลิพพะรี โรด

ถนนลื่น

ป้ายจราจร Traffic Signs

Slow down

สโล เดาน์

ขับช้าๆ

ป้ายจราจร Traffic Signs

Speed limit

สพีด ลิมิท

จำกัดความเร็ว

ป้ายจราจร Traffic Signs

Stop and yield

สทอพ แอนด์ ยีลด์

ป้ายหยุดและให้ไปก่อน

ป้ายจราจร Traffic Signs

Stop at checkpoint

สทอพ แอด เชคพอย

หยุดที่จุดตรวจ

ป้ายจราจร Traffic Signs

Traffic signs ahead

ทราฟฟิค ไซ อะเฮด

มีสัญญาณไฟจราจรอยู๋ด้านหน้า

ป้ายจราจร Traffic Signs

Turn left

เทิน เลฟท์

เลี้ยวซ้าย

ป้ายจราจร Traffic Signs

Turn left ahead

เทิน เลฟท์ อะเฮด

เลี้ยวซ้ายข้างหน้า

ป้ายจราจร Traffic Signs

Turn left or right

เทิน เลฟท์ ออ ไรท์

เลี้ยวซ้ายหรือขวา

ป้ายจราจร Traffic Signs

Turn right

เทิน ไรท์

เลี้ยวขวา

ป้ายจราจร Traffic Signs

Two way traffic ahead

ทู เว ทราฟฟิค อะเฮด

การจราจรแบบสองทางข้างหน้า

ป้ายจราจร Traffic Signs

Uneven road

อันอีเวิน โรด

ถนนขรุขระ

ป้ายจราจร Traffic Signs

Weight limit

เวท ลิมิท

จำกัดน้ำหนัก

ป้ายจราจร Traffic Signs

Wild animals

ไวด์ แอนนิเมิลส์

ระวังสัตว์ป่าข้ามถนน

เครดิต : pieceofenglish.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : english vocabulary for food