วิธีพูด "ขอบคุณ" ในภาษาอังกฤษ (Ways to say "Thank You" in English)

Ways to say Thank You in English

"ขอบคุณภาษาอังกฤษ" ไม่ใช่แค่ Thank you

การกล่าวขอบคุณ ถือเป็นมารยาทที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งในภาษาอังกฤษนอกจากคำว่า “Thank you” ที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้ว ยังมีประโยคอื่นๆ ที่สามารถใช้กล่าวขอบคุณได้เช่นกัน

Ways to say Thank You in English

“ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

การขอบคุณ ซึ่ง ขอบคุณ ในภาษาอังกฤษ ที่ถูกใช้มากที่สุด คือ Thank you แต่ถ้าให้พูดแต่คำว่า Thank you ไปตลอด ก็คงจะฟังแล้วไม่เป็นธรรมชาติ เพราะขนาดในภาษาไทย เรายังมีคำพูดขอบคุณหลายแบบ ในภาษาอังกฤษก็เช่นกัน

ขอบคุณในภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ

ภาษาอังกฤษ

คำแปล

Many thanks for giving me this opportunity.

ขอบคุณมากๆ ที่ให้โอกาสฉัน

Many thanks for the opportunity.

ขอบคุณมากๆ ที่ให้โอกาสฉัน

Thank you for your advice.

ขอบคุณที่ให้คำปรึกษาแก่ฉัน

Many thanks for your assistance.

ขอบคุณมากๆ สำหรับความข่วยเหลือ

I appreciate the information and advice you have shared.

ฉันขอบคุณมากๆ สำหรับคำแนะนำและคำปรึกษาที่คุณให้ฉัน

I am so very thankful for your time.

ฉันรู้สึกขอบคุณมากๆ ที่คุณสละเวลามา

I’m so grateful for your help.

ฉันซาบซึ้งกับความช่วยเหลือของคุณมาก

I truly appreciate everyone’s efforts.

ฉันขอบคุณในความพยายามของทุกคนจริงๆ

Thank you for your assistance in this matter.

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณในเรื่องนี้

Words cannot express how grateful I am for your help.

คำพูดไม่สามารถอธิบายว่าฉันซาบซึ้งในความช่วยเหลือของคุณมากแค่ไหน

I’d like to thank everyone for coming along and supporting us today.

ฉันอยากขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือในวันนี้

Thank you for taking the trouble to answer all my questions.

ขอบคุณที่ลำบากตอบคำถามทั้งหมดนี้

Your support in this discussion is greatly appreciated.

ความช่วยเหลือของคุณในการอภิปรายครั้งนี้น่าซาบซึ้งมากๆ

Thank you so much for the help. Please let me know if I can return the favor.

ขอบคุณมากๆ เลยสำหรับความช่วยเหลือ บอกฉันได้เลยนะว่าฉันสามารถทำอะไรให้ได้เพื่อเป็นการตอบแทน

ขอบคุณในภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ

ภาษาอังกฤษ

คำแปล

Thank you. / Thanks!

ขอบคุณนะ

Thanks so much. / Thanks a lot. / Thanks a bunch. / Thanks a ton.

ขอบคุณมากๆ

I don’t know what to say!

ไม่รู้จะพูด (ขอบคุณ) ยังไงดี

That’s very kind.

น่ารักมากๆ

What would I do without you?

ฉันจะทำยังไงถ้าไม่มีคุณ

I can’t thank you enough.

ขอบคุณยังไงก็ไม่พอ

You are always so helpful.

คุณมีน้ำใจเสมอเลย

You are the best.

คุณดีที่สุดเลย

You have been most helpful.

คุณมีน้ำใจมาโดยตลอดเลย

I appreciate your help.

ฉันขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ

I am grateful for your help.

ฉันซาบซึ้งสำหรับความช่วยเหลือ

เครดิต : pieceofenglish.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : Classroom Objects