การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ Telling Time in English

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ1.1

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

บทสนทนาสุดเบสิคเลย สำหรับประโยคการถามเวลาต่าง ๆ หลายคนอาจจะเคยผ่านตาในชั้นเรียน แต่รู้หรือเปล่าว่าการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแท้จริงแล้วมีอะไรซ่อนมากกว่านั้นอยู่ยกตัวอย่างเช่น แบบ British English และ แบบ American Eeglish 

แบบ British English

British English หลาย ๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับ แบบนี้ไม่มากก็น้อย เพราะว่าBritish Englishนั้นจะใช้บอกเวลาแบบ 12 ชม. โดยที่จะใช้เลขแบบ 1 – 12 และ ตามด้วย a.m. และ p.m. ที่คุ้นเคยกันนั้นเอง

ตัวอย่างการใช้ a.m. และ p.m.

a.m. = ante meridiem

หลังเที่ยงคืน – ก่อนเที่ยงวัน 

( 00:01 a.m. – 11:59 p.m. )

p.m. = post meridiem

หลังเที่ยงวัน – ก่อนเที่ยงคืน 

( 12:00 p.m. – 11:59 p.m. )

แต่ถ้าต้องการบอกเวลาแบบเต็มชั่วโมง ให้เติมคำว่า o’ciock ท้ายเวลา หรือ พูด a.m. และ p.m. 
แล้วตามด้วยเวลาต่าง ๆ  ก็ได้ เช่น

10:00 a.m. = ten o’clock in the morning
04:00 p.m. = four o’clock in the afternoon

แต่ก็อยากบอกเวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้วแต่ไม่เกิน 30 นาที ให้ใช้คำนำหน้า และ ตามด้วย “ past ” และ ชั่วโมงที่ผ่านมา เช่น 

09:25 a.m. = twenty-five past nine
05:12 p.m. = twelve past five

แต่ถ้าเวลาที่ผ่าน ชั่วโมง และ เกิน 30 นาทีมาแล้วให้บอกนาทีที่เหลือก่อนที่จะถึงชั่วโมงถัดไปนั้นแล้วตามด้วย “ to “ และ ชั่วโมงถัดไป เช่น 

07:50 a.m. = ten to eight
08:40 p.m. = twenty to nine

การบอกเวลา แบบ British English หากนาฬิกา เป็นเวลา 15 นาทีหรือ 45 นาทีให้ใช้คำว่า a quarter และ หากเป็น 30 นาที ให้ใช้เป็น half เช่น

06:15 a.m. = a quarter past six
06:30 a.m. = half past six

แบบ American Eeglish

รูปแบบการบอกเวลา ที่หลาย ๆ คนนั้นอาจจะคุ้นเคยอยู่บ้าง แต่ไม่ได้นิยมใช้บ่อยมากเท่า แบบ British English นั่นก็ว่า แบบ American Eeglish นั่นก็เพราะว่าจะใช้บอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมงซึ่งจะใช้ตั้งแต่เลข 0 ไปจนถึง 24 และ ก็จะไม่มี a.m. และ p.m. เด็ดขาด และ สำหรับบางคนที่ไม่คุ้นชินกับการบอกเวลาแบบนี้ให้ บอกชั่วโมงก่อนตามด้วยเลขนาที โดยทั่วไปมักจะใช้ในทางทหาร หรือ งานที่เป็นทางการ เช่น

เวลา 20:15 น. = twenty fifteen
เวลา 08:05* น. = eight O five *ใช้เสียง O (โอ) แทนเลข 0
เวลา 17:50 น. = seventeen fifty

สำหรับเทคนิคเล็กน้อย การบอกเวลาด้วย  American Eeglish งั้นจะสามารถเติมคำอย่าง about , around หรือ nearly ลงไปได้ เช่น 

เวลา 08:02 น. = lt’s about eight o’clock
เวลา 09:27 น.= lt’s nearly half past nine

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ2

เนื้อหาเพิ่มเติมการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

ถ้าในเวลาเที่ยงคืนหรือเที่ยงวัน สามารถใช้คำว่า midnight หรือ midday / noon แทนเลข 12 ได้ เช่น 

เวลา 00:00 น. แทนช่วงเวลานี้ ว่า midnight
เวลา 12:00 น. แทนช่วงเวลานี้ ว่า midday / noon

ถ้าในส่วนของการพูดอย่างเป็นทางการ สามารถใช้ a.m. หรือ p.m. ประกอบได้อยู่เหมือนเดิม เช่น 

เวลา 03:15 a.m.  บอกได้ว่า three fifteen a.m.  
เวลา 08:40 p.m. บอกได้ว่า  twenty to nine p.m.

หากจำเป็นก็สามารถใช้ in the morning , in the afternoon , in the evening , at night เช่น

เวลา 03:15 น. เป็น A quarter past three in the morning หรือ  A quarter past three at night ได้เช่นกัน

คำศัพทภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์

คำอ่าน

คำแปล

Clock

Period

Duration

Miniute

Second

Hour

Time

one

two

three

four

onefive

six

คล๊อค

พีเรียด

ดูเรชั่น

มิท

เซเคิน

อาวเออ

ไทม์

วัน

 ทู

ธรี

 โฟ

ไฟว์

ซิกส์

นาฬิกา

ระยะเวลา

ช่วงเวลา

นาที

วินาที

ชั่วโมง

 เวลา

หนึ่ง

สอง

สาม

สี่

ห้า

หก

seven

eight

nine

ten

eleven

twelve

เซฟเวิน

เอท

ไนน์

เท็น

อิเล็ฝเวิน

ทเว็ลฟ์

เจ็ด

แปด

เก้า

สิบ

สิบเอ็ด

สิบสอง

Time schedule

ไทม์สเกดวล

ตารางเวลา

เครดิต : pieceofenglish.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : Body Parts