7 เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Part 3

7 เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Part 3 มีดังต่อไปนี้

1. ด้วยเวลาที่มีจำกัดมากๆ ดังนั้นก่อนฟังบทสนทนา ให้อ่านคำถามและตัวเลือกอย่างรวดเร็วเพื่อให้รู้ว่าบทสนทนาที่กำลังฟังนั้นเกี่ยวกับอะไร (อ่านเพื่อนให้รู้ว่าหัวข้อเรื่องสำหรับสนทนาเกี่ยวกับอะไร)

2. จากนั้นให้ตั้งใจจดจ่อที่คำถามทุกข้อ (ไม่ใช่ตัวเลือก) เพื่อให้รู้ว่าบทสนทนาที่กำลังฟังนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร และคำถามแต่ละข้อที่เราจดจ่ออยู่นั้นเกี่วกับบทสนทนาตรงไหน (ตัวเลือกจำนวนมากจะเป็นเพียงตัวหลอก และจะทำให้เขวเท่านั้น โดยตัวหลิกอจจะเป็นคำที่มีเสียงคล้ายกัน การกล่าวซ้ำคำเดิมจากบทสนทนา เป็นต้น)

3. ใช้คำถามเท่านั้นสำหรับเป็นตัวกำหนดฟังข้อมูลสำคัญระหว่างฟังบทสนทนาและจำไว้เสมอว่าข้อมูลที่ถูกเพียงบางส่วนไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะคำตอบที่ถูกต้องจะต้องถูกต้องหมดทั้งส่วน (completely accurate information)

4. ตัวเลือกทุกข้อมักจะมีคำศัพท์ที่กล่าวถึงบทสนทนาประกอบอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ศัพท์เสมอ แต่ส่วนมากจะเป็นคำลวงเพราะมีความถูกต้องเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื้อหาไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด ส่วนตัวเลือกที่ถูกต้องจะไม่นิยมใช้ศัพท์เดิม แต่จะเป็นคำอื่นที่มีความหมายเหมือนกันที่เราเรียกว่า Synonyms เช่นตัวอย่างก่อนหน้านี้ข้อ 43 ตอบข้อ D The road are being fixed ตัวเลือกใช้คำว่า fixed แต่ในบทสนทนาใช้คำว่า repaired ซึ่งแปลว่าซ่อมแซมเหมือนกัน

5. ตัวเลือกที่ถูกต้องของข้อสอบ part 3 นี้จะต้องมีศัพท์ Keywords จากบทสนทนาที่ถูกต้อง 2-3 ศัพท์โดยห้ามมีศัพท์หนึ่งผิดความหมายเป็นอันขาด (รวมไปถึงศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ไม่รวมศัพท์ที่ออกเสียงเหมือนกัน เพราะส่วนมากจะเป็นข้อลวง

6.ในขณะที่ฟังนั้นให้พยายามตัดตัวเลือกที่มั่นใจว่าไม่ถูกต้องออกก่อนเสมอ (ตัดในใจ) เช่นเดียวกันถ้าตัวเลือกใดเป็นตัวเลือกต้นๆ เช่น ข้อ A กับ B มีเหตุผลที่ดีที่สุดก็ให้เอาดินสอจรดไว้ที่ข้อนั้น แต่ถ้าหากว่าฟังจบแล้ว ข้อ C และ D มีเหตุผลมากที่สุดก็ให้เลือกตอบ D หรือ C แต่ท้ายที่สุดเราก็ควรฟังให้ครบทั้ง 4 ตัวเลือก

7. ต้องตอบคำถามในทันทีแม้ต้องเดาก็ตาม อย่าเสียดายเพราะผู้สอบต้องรีบเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอ่านคำถามข้อและตัวเลือกข้อต่อไป

อ่านเพิ่มเติมได่ที่ สอนภาษาอังกฤษฟรี