ทบทวนความรู้เรื่อง Tenses ในภาษาอังกฤษ

วิเคราะห์ Tenses ในภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ Tenses มี Tenses อะไรบ้าง ทุกคนจำกันได้มั้ยครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทบทวนเรื่อง Tenses ในภาษาอังกฤษกันครับ ถ้าพร้อมก็มาดูกันเลย

Tense มีทั้งหมด 12 แบบ ซึ่งแบ่งตามช่วงเวลาได้ 3 ช่วงเวลาดังนี้

Past คือ อดีต

Present คือ ปัจจุบัน

Future คือ อนาคต

การ วิเคราะห์ Tenses ทำอย่างไร วิธีดูว่าเป็น Tenses อะไร

1.หา ประธาน กริยา กรรม ให้เจอ

2.แยกกริยาหลักและกริยาช่วย

3.ให้สังเกตว่ากริยาเป็นกริยาช่อง 1, 2 หรือ 3

4.นำมาเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของแต่ละ Tenses


ตัวอย่างการวิเคราะห์ Tense จากเกร็ดความรู้เรื่องช้างเผือกไทย White Elephant in Thailand

An albino elephant has a melanin pigment deficiency. Melanin gives skin its color. When it is lacking. the skin become whitish. No one has ever seen a completely white elephant, but there are partially white elephants. These elephants are considered sacred in some countries like Thailand. As sacred animals, they cannot be made to work. Rather, they must be taken care of all throughout their lives, and this costs a lot of many!

Most Thais believe in the teachings of Buddha. Buddha siad that everything in the universe in important, that everything changes but life continues, and that good you do will reap good effects. it is said that befor Buddha was born, his mum dreamt of a white elephant bringing to her a lotus flower, which symbolizes wisdom, purity and enlightenment. While a small flower, the lotus grows from the mud at the bottom of a pond. As it increases in size, the lotus reaches towards the light untill it emerges at the surface as a most beautiful flower. Just like a lotus, a good child is beautiful!

Example ตัวอย่าง Melanin gives skin its color.

 1. แยกประเภทของคำ ได้ดังนี้

  Subject (ประธาน) = Melanin
  Verb (กริยา) = gives (give)
  Object (กรรม) = skin
  วลีส่วนขาย = its color

 2. ให้ดูว่ามีประธาน กริยา และกรรมกี่ตัว

  ในประโยคนี้มี ประธาน กริยา และกรรมแค่อย่างละ 1 ตัว

 3. ให้ดูว่ามีกริยาช่วย (Helping verb) หรือไม่

  ในประโยคนี้ ไม่มีกริยาช่วย

 4. เมื่อแยกประเภทของคำได้แล้ว ให้มาดูประธาน

  ซึ่งมีคำว่า Melanin คำเดียว

 5. จากนั้นให้มาดูกริยาในประโยค

  ซึ่งประโยคนี้มีกริยาตัวเดียวคือ give

 6. จากนั้นให้ดูว่าเป็นกริยาช่องไหน

  คำว่า give เป็นกริยาช่องที่ 1 ซึ่ง เติม s ตรงกับกฎไวยากรณ์ของ Present Simple Tense ที่กล่าวไว้ว่า รูปแบบประโยคต้องประกอบไปด้วย S + V(1) หากประธานเป็นเอกพจน์ หรือสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่ 3 ให้เติม s, es ที่ท้ายคำกริยา

 7. สรุป

  ดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นประโยค Present Simple Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

albino = (n.) แอลไบโน = คนหรือสัตว์ที่มีผิวสีเผือก

Buddha = (n.) บุดดา พระพุทธเจ้า

melanin = (n.) เมลานิน = เม็ดสีดำ น้ำตาลในผิวหนัง ผม เนื้อเยื่อ

reap = (v.) รีพ เก็บเกี่ยว ได้รับผลตอบแทน

pigment = (n.) พิกเมินท์ = สีย้อม

symbolize = (v.) ซิมโบไลซ์ = เป็นสัญลักษณ์

deficiency = (n.) กิฟิเชินซี = การขาด , ความบกพร่อง

wisdom = (n.) วิสดอม = สติปํญญา

lack = (v.) แลค = ขาด

purity = (n.) เพียวริที = ความบริสุทธิ์ พรหมจรรย์

whitish = (adj.) ไวทิช = ค่อนข้างขาว

enlightenment = (n.) เอ็นไลเทนเมนท์ = การตรัสรู้

completely = (adv.) คอมพลีทลี = อย่างเสร็จสมบูรณ์

emerges = (v.) อิเมิร์จ = โผล่ออกมา

partially = (adv.) พาร์เชียลลี = บางส่วน

surface = (n.) เซอร์เฟซ = พื้นดินหรือพื้นน้ำ

sacred = (adj.) เซคริด = ที่ศักดิ์สิทธิ์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://18.139.227.177