คำศัพท์ความรู้สึก และอารมณ์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ความรู้สึก และอารมณ์ภาษาอังกฤษ ถึงแม้จะมีหลายคำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกัน แต่ก็มีคำหลากหลายมาก

คำว่า ‘ความรู้สึก’ ในภาษาอังกฤษ คือคำว่า ‘Feeling’ ส่วนคำว่า ‘อารมณ์’ ในภาษาอังกฤษนั้นคือคำว่า ‘Emotion’

การเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะช่วยบอกอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ บอกความต้องการของผู้พูดได้ และช่วยให้ผู้ฟังอย่างเราเข้าใจผู้พูดด้วยเช่นเดียวกัน วันนี้พี่จะมาสอนคำศัพท์อารมณ์ภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ความรู้สึกภาษาอังกฤษง่าย ๆ กันค่ะ โดยพี่จะแยกตามประเภทความรู้สึก ประเภทอารมณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้ค่ะ

คำศัพท์ความรู้สึก อารมณ์ดีภาษาอังกฤษ มีคำว่าอะไรบ้าง?

อย่างคำว่า happy ที่แปลว่ามีความสุข ที่หลายคนใช้กันบ่อย ๆ แล้ว ยังมีคำศัพท์ที่บ่งบอกถึงความสุขได้อีกหลายคำ อย่างเช่น

คำศัพท์ความรู้สึก และอารมณ์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์

คำอ่าน

ความหมาย

agreeable (adj.)

เออะ’กรีเอเบิ่ล

ซึ่งยินยอม, ซึ่งเห็นดีด้วย

amusement (n.)

เออะ’มิ้วซเมิ่น

ความขบขัน

bliss (n.)

บลิซ

ความผาสุก,ความสุข

cheerful (adj.)

‘เชียร์เฟิ่ล

ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น

complacent (adj.)

เคิ่ม’เพลซึ่น

สบาย, สุขสบาย

comfortable (adj.)

‘คั่มเฟอะเทอะเบิ่ล

อิ่มอกอิ่มใจ, พึงพอใจ

glad (adj.)

แกลด

ยินดี

happy (adj.)

‘แฮพิ

มีความสุข

satisfaction (n.)

แซทิส’แฟคเชิ่น

พึงพอใจ

อารมณ์เสีย เศร้า ภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง?

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่บอกความรู้สึก ตอนที่คุณอารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี, ผิดหวัง รู้สึกแย่ อย่างเช่น

คำศัพท์ความรู้สึก และอารมณ์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์

คำอ่าน

ความหมาย

anger (n.)

‘แองเกอะ

ความโกรธ

angry (adj.)

‘แองกริ

โกรธ

anguish (n.)

‘แองกวิช

ความรวดร้าว, เจ็บปวดรวดร้าว

annoyance (n.)

เออะ’นอยเอิ่นซ

ความรำคาญ

bitterness (n.)

‘บิเทอะเนิส

ความขมขื่น

blue (adj.)

บลู

เศร้าใจ

bored (adj)

บอดฺ

เบื่อ

critical (adj.)

‘คริทิเคิ่ล

ตึงเครียด

ferocity (n.)

เฟอะ’เราะเซอะทิ

ความโหดร้าย

hurt (v.)

เฮริทฺ

หงุดหงิด

hopeless (adj.)

‘โฮพเลส

เจ็บปวด

woe (n.)

โวว

สิ้นหวัง

sad (adj.)

แซด

ความเศร้าโศก

sorry (adj.)

‘ซอริ

เสียใจ

อารมณ์สนุกสนาน ตื่นเต้น มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง?

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า สนุกสนาน รื่นเริง น่าตื่นเต้น อย่างเช่น

excited

คำศัพท์

คำอ่าน

ความหมาย

agitation (n.)

แอจิ’เท้เชิ่ล

การทำให้ปั่นป่วน, การตื่นเต้น

euphoria (n.)

ยู’โฟ้เรีย

ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และเป็นสุขอย่างที่สุด

excited (adj.)

อิค’ไซทิด

รู้สึกตื่นเต้น

funny (adj.)

‘ฟันหนิ

ตลก, สนุกสนาน

joviality (n.)

โจฝิ’แอ้เลอะทิ

ความเบิกบานใจ, ความร่าเริง, ความสนุกสนาน

joy (n.)

จอย

สนุกสนาน

zest (n.)

เซสทฺ

สนุกสนาน

Un – ขึ้นต้นความรู้สึกหรืออารมณ์ แปลว่า “ไม่”

การนำคำว่า un – ขึ้นต้น คำศัพท์อารมณ์ภาษาอังกฤษ จะทำให้คำศัพท์นั้นมีความหมายในเชิงปฏิเสธ หรือแปลว่า “ไม่”

disgusting expression

คำศัพท์

คำอ่าน

ความหมาย

uncomfortable (adj.)

อัน’คัมฟฺเทอะเบิ่ล

ไม่สบาย

unhappiness (n.)

อัน’แฮพิเนิส

ไม่มีความสุข

unhappy (adj.)

อัน’แฮพิ

ไม่เป็นสุข

unsafe (adj.)

อัน’เซฟ

ไม่ปลอดภัย

upset (adj.)

อัพ’เซ็ท

ผิดหวัง / แย่

unsettled (adj.)

อัน’เซ็ทเทิ่ลดฺ

เลื่อนลอย, ไม่มั่นคง

อ่านความรู้น่าสนใจเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: http://18.139.227.177/

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก: โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst (edufirstschool.com)